Zouhaier Chihaoui

ADVOCAAT / FOUNDER of JUST RIGHTS

Zouhaier Chihaoui werd geboren in Gent op 14 januari 1983. Hij groeide op in een achterstandswijk van Gent (Gent New Calles) en het gaf hem een ​​gevoel van rechtvaardigheid en een intens verlangen om te zien het bedrijf groeien tot een gelijke gemeenschap kansen. Dus zijn keuze voor de Mensenrechten kwam natuurlijk. Hij behaalde zijn diploma rechten aan de VUB, de Vrije Universiteit van Brussel in 2006 en vormde zijn advocaat Christophe Marchand, zijn promotor en mentor, met wie hij zijn kantoor (dwingende norm) deelt. Voor Zouhaier Chihaoui, de verdediging van de mensenrechten is niet alleen een baan, het is een sociale plicht hij geniet met zijn utopische gedachte dat staten de mensenrechten van alle inwoners moeten respecteren, rijk of arm, zwart of wit, groot of klein, jong of oud, dus ze hebben de kans zich te ontwikkelen in een samenleving die de moeite waard een rechtsstaat te noemen is. In zijn tweede jaar als advocaat-stagiair, verdedigde hij zijn eerste zaak in het EVRM Grote Kamer – M.S.S. Tegen België, Griekenland op 21-01-2011, en de beslissing van het Hof, heeft geopenbaard aan nog steeds de toepassing van artikel 3 van het EVRM en de blinde toepassing van het beginsel van gewettigd vertrouwen tussen de lidstaten Raad van Europa. Vandaag de dag, het is het waard van de raad voor de mensenrechten, die de notulen van de sancties tegen staten verkregen. Zijn kennis van de rechtsstaat en de mensenrechten, evenals zijn wiskundige logische benadering geeft het de mogelijkheid om een ​​oplossing te bieden, zelfs in de meest complexe gevallen.

Mail: [email protected]