Welkom

We hebben de eer om u het advocaten kantoor “Just Rights” voor te stellen dat onlangs werd opgericht in Brussel.

“Just Rights” is een Europees mensenrechtenkantoor dat gevestigd is in Brussel en dat een bijzondere specialisatie heeft ontwikkeld in het procederen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg tegen lidstaten van de Raad van Europa. Het kantoor beoogt in de nabije toekomst een uitbreiding naar andere Europese steden teneinde het kantoor toegankelijk te maken voor alle burgers.

Dit advocatenkantoor heeft als voornaamste doel om de mensenrechten te bevorderen en om hun slagkracht te verhogen. Omdat de nationale procedure het niet steeds voor iedereen mogelijk maakt om in zijn rechten hersteld te worden, willen wij de toegang tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vergemakkelijken, zodat een kwaliteitsvolle verdediging voor iedereen gewaarborgd is.

Aangezien we vaststellen dat de meest fundamentele rechten nog al te vaak geschonden worden, heeft het advocatenkantoor “Just Rights” de ambitie om een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige samenleving.

We komen tussen in mensenrechtelijke geschillen gelinkt aan het Internet, eigendomsrecht, privéleven, familiaal leven, uitleveringen van verdachten, uitwijzingen van vreemdelingen, strafrecht, vrijheid van meningsuiting, politiegeweld, burgerlijke zaken, foltering, onmenselijke behandelingen, asielzaken, discriminatie, racisme, medische fouten, enz. Wij komen dus tussen in alle rechtstakken voor zover er mensenrechtelijke belangen kunnen worden vastgesteld in het geschil.

Een gespecialiseerd kantoor zoals “Just Rights” is meer dan noodzakelijk en richt zich niet enkel tot particulieren, doch ook tot rechtsbeoefenaars, rechtspersonen, enz. Dit om de kansen op een succesvolle afloop van de rechtszaak te vergroten, nu blijkt dat 95 percent van de zaken onontvankelijk worden verklaard en het EHRM onlangs nog een zeer formalistische koers is gaan varen. De kans dat een zaak op een onontvankelijkheidsbeslissing stuit, zal in de toekomst alleen maar toenemen, tenzij een gespecialiseerd kantoor wordt betrokken in de procedure voor het EHRM.

Onze specialisatie kan alleen een voordeel zijn in de verdediging van uw belangen en is meer dan noodzakelijk gelet op de complexitheid van de procedure voor het EHRM.

Chihaoui & Associates

Mensenrechten

Als praktiserende Mensenrechtenadvocaat zorg ik ervoor dat ook uw zaak een stem krijgt voor het EHRM. Een verloren zaak in België betekent immers niet per definitie dat U op mensenrechtelijk gebied ongelijk had. Ik vertegenwoordig dan ook mensen die ondanks het negatieve resultaat op nationaal vlak, toch overtuigd blijven van hun gelijk en daarom bereid zijn hun zaak voor het EHRM aan te brengen.

ONS TEAM

Zouhaier Chihaoui

ADVOCAAT / FOUNDER of JUST RIGHTS

Zouhaier Chihaoui is geboren te Gent op 14 januari 1983. Hij groeide op in een achtergestelde wijk in Gent (Nieuw Gent), waaruit zijn gevoel voor gerechtigheid en het streven naar een maatschappij van gelijke kansen groeide.

Jessica Davila-Ardittis

ADVOCAAT

Jessica is sinds 2015 advocaat bij de Brussels Balie. Zij heeft een Master diploma in Publiekrecht van de Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) en een Master diploma in Mensenrechten van de Université Saint-Louis. Voordat zij bij de Balie werd…

Chihaoui & Associates

Gewonnen Zaken

Gewonnen Zaken

• M.S.S. v. Belgium and Greece

21 January 2011 (Grand Chamber Judgement)
no. 30696/09 Available on

• Kanagaratnam v. Belgium

13 December 2011
no. 15297/09 Available on ›

• Yoh-Ekale Mwanje v. Belgium

20 December
no. 201110486/10 Available on ›

• Firoz Muneer v. Belgium

11 April 2013
no. 56005/10 Available on ›

• M.D. v. Belgium

14 November 2013
no. 56028/10 Available on ›

• Ouabour v. Belgium

2 June 2015
no. 26417/10 Available on ›

• Bouyid v. Belgique

28 September 2015 (Grand Chamber Judgement)
no. 23380/09 Available on ›

• Tekin & Arslan v. Belgium

no. 37795/13

Chihaoui & Associates

Hangende Zaken

Hangende Zaken

• A.A. v. Belgium,

no. 27687/15
(unfair trial and right to private life illegally obtained evidence)

• Ali Hussein Fathiya v. Belgium,

no. *
(inhumane treatment)

• Bekir v. Belgium,

no. *
(unfair trial)

• Darwaisch & Faqiri v. Belgium,

no. 52574/13
(prohibition of inhuman treatment – loss of unborn child)

• El Hitar v. Belgium,

no. 67346/14
(arbitrary detention and right to access to the judge)

• Fayoumi W. v. Belgium,

no. 60760/12
(prohibition of inhuman treatment – disproportionate police violence and grievous bodily harm)

• Flavia v. Belgium,

no. *
(prohibition of torture – risk of torture and expulsion)

• Geris M.-A. v. Belgium,

no. 65462/11
(unfair trial – use of evidence obtained in absence of lawyer)

• Guizani v. Belgium,

no. *
(right to private life – disciplinary measures in detention)

• Klimov v. Belgium,

no. 75771/14
(right to private life – unlawful home invasion)

• Lhermitte G. v. Belgium,

no. 34238/09 – Grand Chamber
(unfair trial – lack of motivation of the jury)

• Muzamba v. Belgium,

no. 23707/15
(arbitrary detention)

• Ouabbou A. v. Belgium,

no. 48592/10
(unfair trial – no opportunity to challenge key witness evidence)

• Prisacaru v. Belgium and Romania,

no. 8339/15
(inhuman treatment and extradition – inhuman prison conditions in Romania)

• Sabani v. Belgium,

no. 53069/15
(arbitrary detention of woman with 10 years’ antecedents of manic-depression and suicidal tendencies)

• Salem v. Belgium,

no. *
(arbitrary detention of a minor asylum seeker)

• CHAABAN V. BELGIUM,

no. *
(right to life – unlawful killing as a result of police violence in prison)

• KAUR V. BELGIUM,

no. 31688/16
(right to private life – unlawful expulsion of woman, loss of asylum status as a result of ending a violent relationship)

* Application nummer aan te kondigen

NEWS